Toon items op tag: XAS

zaterdag, 19 november 2022 15:35

Salaris auditfiles analyseren (XAS)

Vanaf versie 2.10 van de Auditfile Converter and Analyser is er thans ook de mogelijkheid om salaris auditfiles te importeren, analyseren en gegevens te exporteren.

 

De salaris auditfile XAS is net als de financiële auditfile ontwikkeld door de belastingdienst. De salaris auditfile kan worden ge-exporteert uit veel loonverwerkingspakketten.

 

Uit een salaris auditfile zijn o.a. de volgende gegevens te halen:

-       Gegevens van de inhoudingsplichtige

o    NAW

o    Soorten looncomponenten

o    Heffingen op niveau inhoudingsplichtige

-       Gegevens werknemers

o    NAW, aard loonbetrekking

o    Legitimatie

o    Auto details

o    Dienstbetrekking gegevens (beroepsomschrijving, soort dienstbetrekking etc)

o    Gegevens per loonperiode

§  Variabelen per loonperiode (verzekerd voor …, deeltijdfactor etc.)

§  Looncomponenten en bedragen per periode en medewerker

§  Premiegrondslagen per periode en medewerker

§  SV dagen

 

Met de XAS auditfile kun je met deze gegevens o.a. een verzamelloonstaat genereren, makkelijker bruto netto berekening uitvoeren, makkelijk zien of een medewerker een vast dienstbetrekking heeft of niet, of iemand bijvoorbeeld gemoedsbezwaarde is of een auto heeft (met of zonder bijtelling). 

 

 

Het voordeel van een XAS auditfile ten opzichte van een standaard PDF of Excel output van de verzamelloonstaat is dat je makkelijker kunt doorklikken en dan per periode en medewerker kunt zien uit welke componenten dit opgebouwd is:

 

Omdat er in de XAS auditfile veel codes worden gebruikt met achterliggende betekenis zijn deze zoveel mogelijk in een database verwerkt en zichtbaar te maken door met de muis over een dergelijke code te bewegen:

 

Thans zijn de volgende analyses opgenomen:

 

In de toekomst zullen aanvullende analyses toegevoegd worden. Daarnaast is ook het streven om ook de auditfile voor kassasystemen in een van de volgende updates toe te voegen aan de auditfile converter.